Menu

Agona b.v. is lid van Techniek Nederland.
Techniek Nederland
Techniek Nederland en haar leden hebben oog voor maatschappelijke behoeften en willen een actieve bijdrage leveren aan maatschappelijke thema's als veiligheid, energiebesparing, duurzaamheid en vergrijzing.

Agona BV Logo

Historie van Agona b.v.

visuel Agona b.v. is ontstaan in de dertiger jaren en opgericht door Albertus (A) Gerarardus(G) de Groot. In de jaren dertig was Bert de Groot smid in Zoetermeer en zelf afkomstig en woonachtig uit het naburige Stompwijk.

In die jaren bestonden de werkzaamheden voornamelijk uit het vervaardigen van hekwerken en constructies voor de boeren. Veel laswerk d.m.v. autogeen lassen aan boerenwerktuigen behoorde steeds meer tot de activiteiten. Het acetyleengas dat hiervoor nodig was werd dan ook zelf gemaakt met carbid en water. Ook de reparaties aan auto's werd in de jaren direct na de oorlog een veel voorkomende vorm van inkomsten.

Toen er dan ook in 1950 een compagnon zich aandiende om in Den Haag een garagebedrijf te beginnen was de teerling geworpen, de smederij werd verlaten en zij vestigden samen een klein garagebedrijf in de bomenbuurt. Dit was echter geen lang leven beschoren, de compagnon verdween plotseling met het achterlaten van een verbouwereerde de Groot zonder centen. Einde van een droom.

Maar niet het einde van de ondememersgeest.
Om in het levensonderhoud te voorzien werden enkele banen aanvaard als tussenstation. De laatste baan in loondienst werd die bij de Firma Voet in Leiden, een bedrijf met activiteiten in de landbouw en tuinbouwsector, een baan op het lijf van Bert de Groot geschreven.
Tijdens deze jaren begon het toch weer te kriebelen om iets voor zichzelf te doen en in 1958 werd er weer zelfstandig een onderneming gestart in de land- en tuinbouwmachines met als specialiteit het verhandelen en onderhouden (O) van noodstroom aggregaten(NA). Dat is ook het jaar waarin het huidige Agona b.v. het levenslicht gaat zien.

Een activiteit die voor die tijd erg innovatief was omdat er in de tuinbouw steeds meer gestookt ging worden om de gewassen versneld te laten groeien en daarbij de stroomvoorziening een essentieel onderdeel werd. Het uitvallen van de stroom in de wintermaanden kon dan grote schade veroorzaken. Het werd in die tijd dan als een eis van de gewassenverzekering dat er een goed werkend aggregaat op het bedrijf aanwezig was.

De vraag naar noodstroom aggregaten werd steeds groter en het onderhoud daarvan toegespitst op een vrij korte periode. Hierdoor ontstond er een personeelsprobleem. Dit probleem werd getackeld door de komst van de oudste zoon Nico in 1963. Gezamelijk werd er hard gewerkt vanuit een schuur achter het woonhuis in de Helmersstraat 61 in Den Haag, maar de noodzaak om ook aggregaten gereed te maken voor de verkoop en grotere machines aan de werkplaats te repareren kon in de Helmersstraat niet worden voldaan.

Omdat er veelvuldig in het Westland werd geopereerd kwam bij toeval ter ore dat de oude smederij van het toeringcarbedrijf VIOS in Wateringen beschikbaar kwam, een gesprekje met eigenaar Lipman bleek voldoende om als "Hagenaar" zich te vestigen in Wateringen. De eerste zelfstandige werkplaats werd een feit voor Agona b.v. En dan ook nog eens in Den Haag. Lang heeft Albertus de Groot niet kunnen genieten van zijn wensdroom om een bedrijf te hebben waarin al zijn drie zoons werkzaam zouden zijn. In het prille begin van januari 1966 sterft hij plotseling.

Dat is ook het moment dat Henk de Groot zijn intrede doet en als 21-jarige voor de zware taak komt te staan om samen met de 23-jarige broer Nico hetgeen vader altijd voorstond uit te gaan voeren.

Voorwaar geen makkelijke taak omdat er van geen enkele overdracht sprake is geweest en alles door ondervinding ervaren moest gaan worden. Na enkele jaren samen gepionierd te hebben besloot Nico de onderneming te gaan verlaten om zich verder te ontwikkelen op elektrotechnisch gebied en een ander bestaan op te bouwen.

De onderneming Agona b.v. heeft daarna veel profijt gekend van de door hem vergaarde kennis. De ontembare ondernemingsgeest van Henk maakte dat de ruimte bij VIOS daarvoor veel te klein werd en een verhuizing naar een grotere werkplaats in het vertrouwde Den Haag was een feit. De Jasmijnstraat 165 heeft van 1968 tot 1980 perfect dienst gedaan als onderkomen voor het herstellen van aggregaten en het vervaardigen van schakelkasten. In 1970 kwam door deze expansiedrift er een winkel annex kantoor bij in de Witte de Withstraat 166-168.

Het blijft dan niet alleen bij aggregaten maar worden er ook installaties gemaakt en onderhouden in olie tanklichters en schepen voor de kleine handelsvaart.

Ook worden er dan steeds meer installaties "aan de wal" gemaakt welke ook hun specifieke problemen met zich meebrengen maar toch relatief minder gecompliceerd zijn dan de scheepsinstallaties. Deze ervaring die bij elkaar zo'n 10 jaar heeft geduurd hebben hun sporen dan ook nagelaten in de bekwaamheid van de monteurs die in de utiliteit en restauratie altijd goed van pas zijn gekomen.

De twee locaties Jasmijnstraat / Witte de Withstraat zijn in augustus 1980 verlaten en hebben wij het huidige pand in de Helmersstraat 13-15 betrokken.
Weer terug naar de straat waar alles is begonnen in 1958.

Ook daar zijn in de loop van de tijd diverse uitbreidingen gedaan o.a. vanwege de vele uiteenlopende activiteiten en de daarmee samenhangende benodigde ruimte.

Op de huidige locatie hebben we de beschikking over een werkplaats voor het assembleren van schakel-, verdeel- en besturingskasten.

Een afgescheiden werkplaats voor het restaureren van o.a. historische verlichtingsarmaturen, het vervaardigen van armaturen alsmede aanpassingen daarvoor. Een groot magazijn en diverse kantoren. De gehele inrichting van de bedrijfsruimten en kantoren worden zijn medio 2008 gerenoveerd en aangepast aan de wensen van deze tijd.

In 1998 komt dan de derde generatie, de huidige directeur, Jorgen Erik de Groot, in het bedrijf werken en heeft in september 2008 het roer van vader Henk overgenomen zoals dat in de geest van oprichter A.G. de Groot gewenst werd.

Geschiedenis in jaartallen

1938 tot 1950
Smederij te Zoetermeer.

1950 tot 1952
Garage in Den Haag.

1952 tot 1958
In loondienst bij diverse bedrijven.

1958
Oprichting Agona b.v.

1958 tot 1966
Werkend als bedrijf in aggregaten en landbouwmachines.

1963
Nico de Groot komt in het bedrijf.

1966
Overlijden van oprichter Albertus de Groot.

1966
Henk de Groot treed toe.

1968
Nico de Groot verlaat het bedrijf.

1966 tot 1980
Werkzaam als bedrijf in noodstroom aggregaten en installaties in de tuinbouw en scheepvaart.

1980 tot heden
Werkzaam in de elektrotechniek in de ruimste zin. Met als specialisaties restauratie van installaties in historische gebouwen restauratie van armaturen.

1998
Jorgen Erik de Groot treed toe.